25 Juni 2020 - 14:33

Bovenop het beleid

Van bovenop het nieuws naar bovenop het beleid. Meewerken op een inhoudelijke afdeling is nieuw voor mij. Als oud-provinciewoordvoerder krijg ik tijdelijk een interessant inkijkje achter de schermen. Alleen jammer dat dit inkijkje na amper drie weken opeens moest plaatsvinden vanachter een beeldscherm.

De collega’s van de 'opgave' landbouw zijn druk met onder meer natuurinclusieve landbouw (waaronder de Regiodeal Noord-Nederland), Living Lab, kennisinstellingen, agrarische collectieven en subsidieregelingen.

Je ontdekt ook wat de noodzaak is van integraal werken, zoals dat intern heet. Er zijn veel dwarsverbanden met andere thema’s. Denk aan biodiversiteit, circulaire economie, natuur, veenweide, water en stikstof. Ook het Bodemconvenant en de Omgevingsvisie passeren de revue.

In coronatijd zien we dat de landbouwketen korter wordt. Boeren verkopen hun producten dichter bij huis. Krijgt het proces dat we willen stimuleren zo een extra versnelling?

Mijn hoofdtaak is, naast communicatie, de procesbegeleiding van de startnotitie voor de Landbouwagenda. PS wilden vooraf betrokken worden, op een experimentele wijze. We hadden mooie plannen bedacht met podcasts, een expertmeeting en een blog. Maar het coronavirus maakte ze onuitvoerbaar. En dus maakten we een ‘veilige’ enquête voor de statenfracties.

Nu eerst vakantie. Na de zomer verder als procesbegeleider van de landbouwagenda.

24 Maart 2020 - 21:19

Geen virologen, wel een mening

Bijna iedereen heeft een mening over de coronacrisis. Steeds meer landgenoten verfoeien het dat leken zich bemoeien met de pandemie. Zelfs virologen die de adviezen van het RIVM aan het kabinet in twijfel trekken, krijgen op sociale media een veeg uit de pan.

Toch kun je op basis van feiten en gezond boerenverstand wel een aantal vraagtekens plaatsen. Dat mag je als gewone Fries (Nederlander) ook in crisistijd doen. Zolang je als burger het eenmaal ingezette beleid maar wel volgt.

Omdat wij de Chinese coronacrisis op de voet volgden, hadden we een kennisvoorsprong toen het virus Europa bereikte. We wisten hoe besmettelijk Covid-19 was en hoe levensbedreigend. Ons gezonde verstand zei dat als dit in China uit de hand liep, dit ook in Nederland kon gebeuren.

Vandaar dat we ons er over verbaasden dat de Westerse wereld niet goed was voorbereid (tekort aan alle hulpmiddelen). En dat we in Nederland niet vanaf het begin 1,5 meter afstand moesten houden. De Chinezen hadden immers al vastgesteld dat het virus zelfs via de adem van mensen verspreid wordt. Zoals ze ook hadden gewaarschuwd voor mogelijk besmettingsgevaar door mensen zonder ziektesymptomen.

Onze hoofdvraag is waarom in het begin niet strenger is opgetreden. Voor de veiligheid, maar ook voor de eenduidigheid. Als je in het begin nog ellebogen mag geven en later 1,5 meter afstand moet houden is dat verwarrend. En een voedingsbodem voor lichtzinnigheid. Waarom zijn in de eerste week kwetsbare ouderen nog niet geïsoleerd? En waarom zijn de huidige strenge maatregelen niet meteen in Brabant getroffen toen daar bleek dat besmettingshaarden niet meer te traceren waren?

Als leken kunnen we drie antwoorden bedenken. 1. Vanaf het begin was het doel groepsimmuniteit. Het virus moest dus niet te snel ingedamd worden (strategisch doel). 2. Het kabinet wilde geen paniek zaaien en het volk stap voor stap laten wennen aan maatregelen (communicatiedoel). 3. De ernst van de situatie is onderschat.

Ons gevoel zegt dat meerdere antwoorden juist zijn. Vast staat dat premier Rutte in zijn toespraak heeft gezegd dat groepsimmuniteit het einddoel is. Begrijpelijk dat een handelsland als Nederland niet anderhalf jaar op slot wil om te wachten op vaccins. Deze boodschap is hard en vreselijk moeilijk te verkopen. Want het creëren van groepsimmuniteit is een groot schaakspel met mensen. Telkens moet je maatregelen nemen die niet te veel en niet te weinig zieken veroorzaken.

Wat dat betreft alle begrip voor het kabinet. Je merkt dat men worstelt. Bijvoorbeeld als RIVM-directeur Van Dissel de woorden van Rutte afvlakt door te zeggen dat immuniteit ,,geen doel op zich’’ is. Als leek kun je vaststellen dat niemand onze gezondheid kan garanderen. Als de hoop van regering, deskundigen en ons allen ijdel blijkt, dan zullen we over een paar jaar in een parlementaire enquête antwoord krijgen op al onze vragen.

Jan Arendz, Beetsterzwaag

Hindrik Arendz, Groningen

11 Februari 2020 - 09:39

Zelf boeren bij de provincie

Na bijna drie jaar ben ik weer even terug bij de provincie. Niet als woordvoerder, maar als communicatieadviseur en procesbegeleider landbouw. Een prachtige klus, zeker voor een boerenzoon. Voor 18 uren per week tot aan de zomer, dus mooi te combineren met nog lopende klussen.

De landbouw wordt uitgedaagd, zullen we het zo maar noemen? Hoe moet het nu verder? Daarover maakt de provincie een startnotitie en een landbouwagenda. Provinciale Staten willen op een experimentele manier betrokken worden bij de voorbereidingen en dat proces mag ik begeleiden. Leuk om ook eens met de Staten  samen te werken.

Intern werkt landbouw samen met de collega's van natuur, veenweide en economie. En stikstof komt uiteraard ook om de hoek kijken. Ik voel me uitgedaagd!

31 Januari 2020 - 15:41

Geheime communicatie

2020-01/twitter_20191229_105013.jpg

Communiceren over communicatie, dat is soms lastig. Het afgelopen jaar kwamen verschillende uitdagende opdrachten op mijn pad, maar ik kon er hier weinig over vertellen. Het ging om strategische communicatie, crisiscommunicatie, lobby en woordvoering in een crisissituatie. Dan vinden opdrachtgevers het niet altijd fijn dat je deelt wat je doet.

Wel kan ik vertellen dat 2019 een interessant en spannend jaar was. Waar ik in 2018 vooral actief was in het 'heitelân' en rondom Culturele Hoofdstad, was ik in 2019 betrokken bij opdrachten in liefst zes provincies. Met als meest bijzondere woordvoering in de kwestie Ruinerwold. Dat mag ik zeggen, want het stond al op Twitter.

Veel verre reizen heb ik niet gemaakt trouwens. Ik bleef in het Noorden en reed een keer naar Limburg. Schrijfopdrachten in Utrecht en Zeeland deed ik telefonisch. Ik ben daar heel erg op tegen. Maar als de opdrachtgever er op staat...

Binnenkort ga ik alsnog op bezoek in Utrecht, al is het boek Participatieverhaal Halen al lang klaar.

3 Oktober 2019 - 11:30

Randstad en Randland

Eén simpele tweet van een journaliste illustreerde deze week de actuele kloof tussen Randstad en regio. Bij het boerenprotest in Den Haag maakte Marcia Nieuwenhuis (Algemeen Dagblad) zich druk over vrouwenemancipatie.

@m_nieuwenhuis' tweet luidde: 'Lekker druk in Den Haag met al die trekkers. Man-vrouw-verdeling op het boerenbedrijf ook meteen duidelijk. Zij bestuurt in elk geval niet de tractor. Niet 1 (!) vrouw.' Het gevolg: een storm van verontwaardiging op Twitter.

Terecht wezen boze twitteraars de (onderzoeks-)journaliste er op dat veel vrouwen thuis moesten blijven om de boerderij te runnen. Dat ze dus - heel stoer - precies hetzelfde werk doen als hun mannen.

Maar daar gaat het mij niet eens om. Dat op zo'n dag de Randstedeling zich druk maakt over vrouwenquota, dat steekt op het platteland. Dat het Randstedelijke morele compas kennelijk zelfs op deze dagen boven de noden en emoties van boeren gaat.

Dat de Amsterdamse grachtengordel of de Haagse stolp bepaalt hoe de rest van Nederland moet denken, dat is de onderliggende ergernis in het Randland. Het is tijd voor een De Wereld Draait Door met een studio in Lochum of Meppel.

Ondertussen blijft Marcia Nieuwenhuis politiek correct twitteren vanuit haar stolp: 'Dank voor alle suggesties! Er zijn toch zeker vrouwen gesignaleerd in Den Haag. #boerenprotest #agriactie #boeren #boer #boerenopstand #Boerenactie'.  

 

26 September 2019 - 12:47

PAS op de plaats

Stikstof voor en stikstof na. De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) zal het nieuws de komende tijd blijven beheersen. Hoe en waar wordt de stikstofuitstoot straks ingeperkt en welke bouwplannen gaan definitief de prullenbak in? We krijgen er allemaal mee te maken, net als met de autoloze zondagen in de jaren zeventig.

Het kabinet moet eerst beslissen wat het doet met de adviezen van de commissie-Remkes. Dat wordt een politieke strijd tussen de coalitiepartners. De provincies mogen het beleid vervolgens uitvoeren. Zij hopen dat het kabinet hen daarbij voldoende speelruimte geeft om zelf keuzes te maken.

Het voorlopige advies rept over langzamer rijden, emissiearme veestallen en schone innovaties in de industrie. Vooral in de buurt van kwetsbare natuurgebieden. Wat zou je nog meer kunnen bedenken om de stikstofdepositie in de natuur  (de hoeveelheid stikstof die er neerslaat) snel te verminderen?

Lezend over de tientallen platgereden slangen in het Fochteloërveen (LC 26 september) denk ik aan het afsluiten van wegen in natuurgebieden. Daar red je direct reptielen mee. Daarnaast kun je het autobezit ontmoedigen. Bij voorbeeld met beter openbaar vervoer, de aanleg van fietssnelwegen, extra belasting op tweede auto's of met de introductie van dagen waarop jouw auto de weg niet op mag, zoals in Athene.

In de landbouw zou ik kunstmest verbieden of zwaarder belasten. Dat vermindert niet alleen de stikstofuitstoot, maar ook de CO2-uitstoot die bij de fabricage vrijkomt. De maatregel helpt ons tegelijkertijd van de mestoverschotten af. In de kringlooplandbouw die ontstaat moet de boer uiteraard meer betaald krijgen voor de geleverde produkten.

Dit soort ideeën en plannen lokken vast allerlei protesten uit. Ik zei het al, we zullen het allemaal voelen. We moeten een PAS op de plaats maken.

17 Juni 2019 - 15:31

Lok op ien

De nije provinsjale koalysje is der twa moanne nei de ferkiezings út: Us lok komt tenei op ien! Alteast, dat is de namme fan it koalysjeakkoart fan CDA, PvdA, VVD en FNP.

Even tocht ik: Lok op ien? Eelke Lok op ien? Dat is in aparte titel foar in deistich bestjoer fan in provinsje dat 'sûnt 1967' mear as kritysk folge is troch in kolumnist en Steateferslachjouwer mei de namme Lok. Ek wol wer moai, want Eelke Lok sette my ek al ris op ien op syn 'weblok' (efkes sykje op Arendz).

Mar nee, it giet dus om lok mei in lytse l. Yn it Hollânsk: 'Geluk op één'. Ik fyn it in moaie titel. Fral yn it Frysk.

3 Juni 2019 - 13:22

SC Heerenveen, begin opnieuw

Supporters van SC Heerenveen worden de laatste weken bestookt met advertenties in de dagbladen; ‘Bestel nu jouw seizoenkaart!’ Maar waarom zouden ze?

23 Januari 2019 - 14:40

Groot De Fryske Marren

Hè? Groot de Fryske Marren? Hoe komen ze in Joure op zo'n lange en onverwachte naam voor een nieuwssite? We duiken even de geschiedenis in.

Rond 2008 had ik als statenverslaggever van de LC een weblog met de naam Statenjacht (later ook mijn Twitternaam). Ik zette mij daar een paar keer af tegen saaie windstrekennamen voor fusiegemeenten. In die tijd moest Súdwest-Fryslân (met een duur want vergeten streepje ertussen) het ontgelden.

Ik noemde die gemeente steevast Groot Sneek. Omdat Sneek een goede en bekende naam heeft in het hele land, en omdat de gemeente door toevallige omstandigheden wel heel erg groot werd. De oprichters van een nieuwssite pikten de naam op; het werd grootsneek.nl. Later kwam er ook een krantenversie - en uitbreiding naar Heerenveen.

Marketingtechnisch was het logisch dat die site Groot Heerenveen ging heten. Al heette de gemeente al gewoon Heerenveen en was de expansie richting Akkrum niet bijzonder groot. De totstandkoming van de naam Groot Sneek was hiermee al in de vergetelheid geraakt.

Dat blijkt helemaal uit de nieuwste loot aan de Groot-tak: grootdefryskemarren.nl. Met de voorkennis over Groot Sneek zou je er Groot Joure van hebben gemaakt. Wellicht speelt hier weer een nieuw argument. Want ondertussen zijn voor het bedrijf adverteerders belangrijk geworden. Je wilt geldschieters in de opgeheven gemeenten (Lemsterland, Gaasterland) natuurlijk niet voor het hoofd stoten.

Of wel Groot Sneek? PS: De foto is genomen in Groot Joure.

30 December 2018 - 15:17

In de greep van 2018

2018 was op werkgebied een druk en meeslepend jaar. Culturele Hoofdstad LF2018 bracht de film en documentaire Elf Friese Fonteinen van Pieter van Huystee Film en regisseur Roel van Dalen. Voor het eerst researchen voor witte doek en tv. Daarnaast kwamen de expedities van LF2018 op mijn pad. Voor het eerst dagreizen programmeren, aan de hand van de 17 global goals.

Daarna mocht ik de coalitievorming in Opsterland verslaan. Voor het eerst als onafhankelijk schrijver verslag doen van onderhandelingen achter de schermen. Toen kwam de eerste grote klus van buiten de provincie. Verhalen maken over mooie voorbeelden van zorg op het platteland in Drenthe. Het boekje ging als lobbydocument naar Den Haag. 

Vervolgens kwam de FNP. Ik mag voor het eerst adviseren over een verkiezingscampagne. Die is inmiddels knallend begonnen (foto), maar het hoogtepunt moet natuurlijk nog komen. Op 20 maart tijdens de verkiezingen van Provinciale Staten en Wetterskip Fryslân weten we meer.

En dan waren er nog kleine klusjes van een andere politieke partij, de Eredivisie CV, SC Heerenveen, Yspeert Advocaten, de gemeenten Leeuwarden en Smallingerland, Sense of Place en een goedgevulde Bed & Breakfast.

2018 was dus een prachtig avontuur. Wat me vooral zal bijblijven zijn de vele nieuwe en warme contacten. Folle lok en seine yn 2019!