3 December 2014 - 15:44

Sinterklaas bij de provincie

Bêste Kollega,

Yn it jier dat Swarte Piten fan kleur fersketten binne

Wol Sinteklaas net om de feiten hinne rinne

Ek de Fryske mienskip liket him kleurryk ta

Lykas de ambtners dy’t harren dêr sa foar ynset ha

In bûnt selskip docht #goedwurk yn dit hûs

De direksje hat dêrfoar wurdearring by de rûs

En ferjit net, de Sint al like folle

Dus ha syn Piten wer pallets mei swiets nei binnen rolle

Sûnder harren oan de Pitediskusje te steuren

Foar jimme gewoan wer de letter S, mar wol yn trije kleuren!

Mei Groetnis fan de direksje,

De Haadpyt

De Beliedspyt

De Bedriuwsfieringspyt

De Ariepyt

Sinteklaas

5 November 2014 - 09:06

Poepjes, hahahaha

Zodra gedeputeerde Sietske Poepjes op de landelijke tv komt gaan Twitteraars los op haar achternaam. Gisteren na het Achtuurjournaal was het weer raak.

In mijn eerste interview met Sietske Poepjes voor de Leeuwarder Courant zei de toen 31-jarige vissersdochter haar familienaam nooit te veranderen. ,,As myn namme in probleem is, dan leit it net oan my, mar oan in oar.'' 

Poepjes wilde juist gebruik maken van de opvallende naam. Die blijft immers hangen, wat bij voorbeeld in politiek Den Haag goed van pas kan komen. Op haar Facebookpagina voegden vrienden hier gisteravond nog diverse argumenten aan toe.

Waar het journaal-item over ging (een onveilige kruising bij Wommels) weet bijna niemand meer. Maar Sietske Poepjes is niet vergeten. Sterker, mede door haar naam en haar mediagenieke optredens zit ze binnenkort in De Wereld Draait Door. Read my lips!

4 September 2014 - 09:34

Staten de markt op

Druk, informatief, gezellig, chaotisch en rumoerig. Zo luidden woensdag de reacties op de eerste Steatemerk van Provinciale Staten van Fryslân. Voortaan geen ellenlange, saaie commissievergaderingen meer, maar informatie inwinnen en discussieren aan statafels, waar ambtenaren tekst en uitleg geven. Insprekers kunnen een kraampje huren op deze 'markt'.

Een dappere stap van PS en statengriffie. Want vergadertijgers, beleidsambtenaren en journalisten zijn nu eenmaal gewend aan gestructureerde, plenaire bijeenkomsten. Ieder mocht uitgebereid z'n zegje doen. Maar wel via de voorzitter meneer!

De eerste markt in de 'kommisjeseal' was druk bezocht. Er stonden veel onderwerpen op de agenda en dus waren er veel tafelgroepen. De belangstelling van het ambtelijk apparaat voor de primeur was groot. Ook zo'n dertig 'burgers' hadden zich aangemeld bij de griffie, al waren onder hen ook (ex-)politici.

De enthousiaste menigte was lawaaiig, wat het volgen van discussies bemoeilijkte. Alle onderwerpen worden nu immers gelijktijdig behandeld. Misschien moeten de tafels verder uit elkaar staan, of in verschillende zaaltjes? Statenleden van kleine fracties klaagden over gebrek aan overzicht op het geheel. ,,Ik ha it gefoel dat ik in soad mis'', zei Otto van der Galien. Ambtenaren moesten vaak hetzelfde verhaal doen.

Toch waren de meeste reacties positief. Op de markt kun je veel sneller en efficienter informatie vergaren, aldus Retze van der Honing in de LC. En het belangrijkste: burgers zitten dicht op de politici. Er werd flink met vingers op kaarten gewezen. ,,Mooie discussies'', concludeerde Cees Vos op Twitter. En ,,perfoast gjin handjeklap'', aldus Jan Visser.

Voorlopige conclusie: op deze markt is na wat kleine aanpassingen uw gulden wellicht een euro waard!

Bekijk voor een impressie dit filmpje van de statengriffie.

13 Augustus 2014 - 15:49

Persvragen 's zomers leuker

Starum

In de zomer is er weinig nieuws uit gemeente- en provinciehuizen. Daar fleuren kranten soms van op. Minder bestuurlijk nieuws, meer verhalen over mensen van vlees en bloed. Als woordvoerder van de provincie zie je hetzelfde gebeuren.

Er zijn in vakantietijd geen besluitenlijsten en de provincie slingert mondjesmaat persberichten de wereld in. De pers gaat naar buiten op zoek naar andere verhalen. Daarover gaan de persvragen dus. De zoektocht naar de antwoorden is dan ook avontuurlijker.

Drie oud-collega's van de Leeuwarder Courant kwamen deze week met interessante kwesties. Geen vragen om reacties van gedeputeerden, geen vragen over rapporten, geen vragen over statenvragen. Omdat ik hier natuurlijk geen 'primeurs' van anderen kan weggeven, volgen de voorbeelden na de publicaties.

28 Juni 2014 - 12:47

20 jaar WK-toto

Tijdens WK's en EK's zijn voetbaltoto's razend populair. Vooral de laatste jaren. Gokken is kennelijk in. Sinds het WK in 1994 organiseren 'Wij' al zo'n pool. Ik ben gek op voetbal en gek op spelletjes. Maar in mijn Toto komt het winnen op de laatste plaats.

Het gaat mij om de lol. Het analyseren van voorspellingen en tussenstanden ('evaluaties vooraf'), het schrijven van 'vernietigende commentaren' over de deelnemers en het uitlokken van reacties (interactie) staan voorop. Eerst communiceerden we per post, toen per e-mail, daarna kwam er een weblog en nu hebben twitter en whatsapp de overhand.

De weblog kreeg extra kleur door de al dan niet serieuze inbreng van Louis Westhof (collega Leeuwarder Courant, Peter Grondsma (LC, nu provincie Drenthe, Marcel de Jong (LC, provincie Fryslan) en Piet Douwsma (studiegenoot PA Drachten, schrijft commentaren in het Bokwerds) en anderen. Het is telkens weer een feest om de autoritaire Totalisator te spelen.

Het deelnemersveld is een kleine spiegel van mijn leven. Familie, buren uit geboortedorp De Veenhoop, studiegenoten van de PA, buren uit Beetsterwaag, collega's van LC en provincie. En natuurlijk weer familie of kennissen van deze wonderlijke kliek. We kijken de finale doorgaans live in cafe De Riperkrite in Tijnje. Met na afloop de prijsuitreiking.

Verder is het moeilijk uit te leggen. Toch meer weten? www.cuppacabana.blogspot.com (Brazilie), www.Kaapspel.blogspot.com (Zuid-Afrika), www.Ko3akpool.blogspot.com (Oekraine/Polen) of www.Alpenspiel.blogspot.com (Zwitserland/Oostenrijk). Reageren? arendzj@gmail.com.

3 Juni 2014 - 12:12

Podium voor Fryslân

Mediavertegenwoordigers,

Van harte welkom namens GS van Fryslân. Apart om hier als rechtgeaarde journalist te staan aan de kant van de overheid. De laatste keer dat ik er namens de LC bij was (in 2011) zaten we bovenin de Achmeatoren en borrelde het idee op voor een mediafonds. Nu zitten we samen in de kelder van het Provinsjehûs. Zou dat een teken zijn? Een teken van urgentie?

Sta je als perswoordvoerder trouwens echt helemaal aan de andere kant van de journalistiek? Ik vind van niet. Voor een groot deel geef je duiding. Je brengt pers en bestuurder met elkaar in verbinding. Of eigenlijk dus bestuur en samenleving. Die verbinding is ook de rode draad in de toespraken  van vandaag. Als oud-journalist kan ik me goed voorstellen dat er kritische vragen zijn over samenwerking tussen pers en overheid. Dus daarvoor is straks ook alle ruimte.

Programma:

  • Toespraak Commissaris van de Koning John Jorritsma – welkomstwoord en onthulling Podium Fryslân. Nieuwe aanvraagronde Fries Mediafonds.
  • Toelichting Lieuwe Krol (foto) – opsteller plan Podium Fryslân (voorheen mediaplatform)
  • Toespraak René van Zanten – Directeur stimuleringsfonds voor de pers (voorheen oa. hoofdredacteur Utrechts Nieuwsblad en directeur/uitgever Gelderlander) Wat kunnen wij leren als het gaat om Fries Mediafonds?
27 Mei 2014 - 15:22

Het mooiste windpark

Drie maatschappelijke clubs hebben de (overheids-)taak op zich genomen het draagvlak voor windmolenplannen te peilen. Dat is wat je noemt een uitdaging. De Friese Milieu Federatie, Hou Friesland Mooi en PDF (initiatiefnemers) hielden gisteren in Witmarsum de eerste inloopavond.

De reacties op vier plannen rond de Kop van de Afsluitdijk stuitten op felle kritiek. Molenbouwers waren ,,geldwolven'' en ,,klootzakken''. Omwonenden bleken veel geluidsoverlast te hebben van molens die er al staan. Ook het bedorven uitzicht was een veel gehoord argument.

Het doel van de hele operatie is te kijken wat de beste plannen zijn, inclusief voldoende draagvlak. Dat komt op dergelijke avonden onvoldoende uit de verf. Met alle respect, maar iedereen strijdt hier toch voor zijn eigen belang.

Daarom is het een goed idee een enquête onder alle mensen in de streek te houden. Dan krijgen thuisblijvers en voorstanders ook een stem.

10 April 2014 - 20:15

Sa! moat it

Sa! Vanuit het niets is in Opsterland een nieuwe huis-aan-huiskrant gelanceerd. Dan heb je lef in deze tijd, is je eerste reactie. Maar volgens mij is het initiatief van Arend Waninge en Rik Dijkstra een schot in de roos.

De journalist uit Terwispel en de advertentieverkoper uit Gorredijk vullen het gat dat de weekbladen van tegenwoordig achterlaten. Bij NDC Mediagroep en Wegener moeten een paar mensen – vaak van grote afstand - een krant vullen. Het gevolg: veel oppervlakkig nieuws en klakkeloos overgenomen persberichten.

De oprichters van Sa! kennen het verschijningsgebied van de krant door en door. Ze staan er met hun blote voeten in het veen en zand van Opsterland. Dat is een mooie voedingsbodem voor primeurs, duiding en local human interest. Goeie freelancers uit de buurt mogen mooie verhalen aanleveren. Het eerste nummer van Sa! belooft veel goeds. Royale artikelen worden mooi opgediend op dik krantenpapier.

Door de binding met de streek loopt de advertentieverkoop ook veel beter. Acquisiteur Rik Dijkstra kent zijn klanten van zijn NDC-periode. Maar hij kent ze ook, omdat hij tussen hen woont en werkt. Deze band zorgde voor 14 advertentiepagina’s in het eerste nummer. Als dit zo doorgaat…

Ouderwets is de krant niet. Aan Sa! is een interactieve en overzichtelijke website gekoppeld: www.sa24.nl. Hier is plaats voor actueel nieuws en eigen inbreng van burgers. Maar ook voor extra foto’s en filmpjes. Met websites weet je nooit of ze een succes worden, maar dit weekblad staat als een huis(-aan-huis).

No sa.

21 Maart 2014 - 14:09

Met de bus

De provincie wil als overheid het goede voorbeeld geven. En dus krijgen medewerkers alleen reiskosten vergoed als ze milieuvriendelijk rijden/fietsen of met het openbaar vervoer reizen. Ik vind het een goede zaak. Maar het is even wennen, in de bus van Beetsterzwaag naar Leeuwarden.

Het eerste stuk rijd ik (op eigen kosten) met de auto naar Drachten. Want bij de overstap op het Van Knobelsdorffplein loop je dagelijks het risico dat de sneldienst naar Leeuwarden net weg is. En op de terugweg is er sowieso een kwartier wachttijd, waardoor ik ruim 70 minuten onderweg zou zijn.

De reis is verder sterk afhankelijk van de chauffeur. Beginners laten veel te veel passagiers toe, rijden onzeker en vergeten soms langs de busstoplichten te rijden, waardoor ze moeten aansluiten in de file. Dienstkloppers laten je staan omdat alle zitplaatsen bezet zijn.

Verder wordt je leven afgestemd op het spoorboekje. Twee keer per dag moet je op tijd bij de bushalte staan. ,,Sjoch dy ambtners ris draven’’, hoorde ik Klaas Jansma onlangs op de Tweebaksmarkt zeggen. Geen wonder, ze moeten bus of trein halen.

Er zijn ook meevallers. Over de busstrook zoef je verkeersopstoppingen voorbij. Sommige chauffeurs zijn ware meesters op de weg. Een genot om met hen mee te rijden. En touringcars zijn dikwijls niet voorzien van OV-kaart-scanners, waardoor jij (lees: de provincie) gratis reist.

Een voordeel is dat je in de bus de krant kunt lezen en dus op de hoogte bent van het laatste nieuws als je op het werk aankomt. En je maakt nog eens een praatje met oude bekenden. Zoals met potsenmaker Jan Ketelaar, die de foto bij dit stukje maakte.

20 Januari 2014 - 11:52

Carrièreswitch in Fries Journaal

Wie: Jan Arendz (49)

Woonplaats: Beetsterzwaag

Was: Politiek verslaggever, eindredacteur en afdelingschef bij de Leeuwarder Courant.

Is: Woordvoerder provincie Fryslân en zelfstandig communicatieadviseur.  

‘Boeven met boeven vangen’

Waarom

Mijn vertrek bij de Leeuwarder Courant was op eigen initiatief. Na twintig jaar journalistiek wilde ik iets anders. In januari 2012 begon ik als zzp’er. Ik ging commerciële teksten schrijven en advieswerk doen. Zo kwam ik ook in aanraking met voorlichting. Toen de provincie oktober dit jaar vroeg haar woordvoerder te worden, was ik aan het idee gewend. Bovendien: Je leert veel in een professionele organisatie die bol staat van hooggeschoolde specialisten.

Hoe

Na mijn vertrek als statenverslaggever bij de LC hield ik contact met verschillende mensen op het Provinsjehûs. Mede dankzij de social media (@statenjacht) konden zij volgen waarmee ik bezig was. Zo werkte ik behalve voor bedrijven ook voor overheden. Afgelopen zomer attendeerden twee search-bureaus mij op een communicatieklus bij de provincie. Ik informeerde bij hoofd communicatie Marcel de Jong (ook ex-LC) en hij bood mij bij die gelegenheid een andere functie aan. Namelijk die van algemeen provinciewoordvoerder.

Wat

Een woordvoerder beantwoordt vragen van de pers. Meestal ga je eerst in de organisatie op zoek naar het antwoord. Of je overlegt met gedeputeerden of hun beleidsadviseurs. Daarna neem je zo snel mogelijk weer contact op met de vragensteller. Snel, want als geen ander weet ik dat journalisten deadlines hebben. Dat is het voordeel als je ‘aan de andere kant’ hebt gewerkt. Als oud-verslaggever ken je ook de trucs van het journaille. Wat dat betreft is het net als bij de politie; met boeven moet je boeven vangen.

Eerste indruk

De provincie is een complexe organisatie. Veel hoofden buigen zich over veel dikke dossiers. Het gevaar van bureaucratie en miscommunicatie ligt altijd op de loer. Het verrast me dat er niet ellenlang wordt vergaderd. Er zijn veel bilateraaltjes ad hoc en meetings zijn tot nu toe to the point - in tegenstelling tot statenvergaderingen. Ik kreeg een warm onthaal op de afdeling communicatie. Het is een vrolijke, open club. Als overheden ook zo met hun burgers zouden communiceren, was Utopia nabij!