Diensten

Jan Arendz

Wat doet Jan Arendz?

Jan Arendz is senior communicatieadviseur, perswoordvoerder en tekstschrijver.

Perswoordvoerder

Tussen 2013 en 2017 was Jan Arendz algemeen woordvoerder van de provincie Fryslân. ,,Als voormalig politiek verslaggever weet ik precies hoe de media werken en wat zij van jou verwachten. Dat is een groot voordeel. Verder is het een kwestie van goede contacten leggen en onderhouden, intern en extern. Dan gaat de rest bijna vanzelf.’’ Arendz veranderde de opzet van het persgesprek van Gedeputeerde Staten. Onder voorzitterschap van de CdK zijn tegenwoordig alle gedeputeerden wekelijks beschikbaar voor de media. Telkens is er ruimte voor informeel samenzijn, met als hoofddoel een goede verstandhouding. Naast de persberichten zijn relevante achterliggende stukken consequent beschikbaar voor de pers. Tijdens de coronacrisis was Arendz woordvoerder bij Veiligheidsregio en GGD Fryslân.

Strategisch adviseur
communicatie

Bij de provincie Fryslân rolde Arendz in het communicatievak. Hij was er behalve woordvoerder ook communicatieadviseur voor windenergie en voor het werkgelegenheidsproject ‘Wurkje foar Fryslân’. Daarnaast was hij stand-in als bestuursadviseur van gedeputeerden en van de Commissaris van de Koning. In 2020 keerde Arendz terug als communicatieadviseur landbouw en als procesbegeleider voor de provinciale landbouwagenda. En in 2022 werkte hij voor de opgave natuur en landschap en voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied. ,,In de tussentijd adviseerde ik andere overheden. Bijvoorbeeld met een strategisch communicatieplan en met een praktische opzet voor crisiscommunicatie. En af en toe spring ik bij als er een politieke crisis dreigt uit te breken. Want voorkomen is natuurlijk beter dan genezen.’’

Tekstschrijver

Arendz schrijft en redigeert niet alleen persberichten, lobbydocumenten en beleidsstukken. Als oud-journalist is verhalen vertellen (‘story telling’) zijn specialiteit en liefhebberij. Hij schreef verschillende boeken, onder meer over de coronacrisis. Als journalist schreef hij voor de Leeuwarder Courant (20 jaar), het Agrarisch Dagblad en tijdschrift Noorderbreedte. Verder is Arendz bladcoördinator, eindredacteur, schrijfcoach en ghostwriter (hij schrijft uw boek, column of weblog). Fries schrijft hij ‘sûnder flaters’ (zonder fouten).

Jan Arendz Tekst & Advies

Goede raad is een belangrijke pijler onder Jan Arendz Tekst & Advies. Misschien heeft u geen tekst nodig, maar wilt u een oud-journalist of persvoorlichter als sparringpartner. Praten met de voeten op tafel.

Kernwaarden
Diensten