15 Januari 2012 - 14:41

Partners in crisis

Jan ArendzZware tijden om voor jezelf te beginnen? Wordt de zzp’er (Zwakzinnige Zonder Pensioen?) de zzw’er? De Zelfstandige Zonder Werk?

Als journalist van de Leeuwarder Courant begon ik per 1 januari 2012 een eigen toko. De economische crisis maakt mij voorlopig vooral creatief. Ik zie tal van kansen.

Bedrijven en overheden snijden in hun personeel. Door de achterdeur halen zij tijdelijke krachten binnen. Die mogen bij voorbeeld communicatie- of marketingprojecten verzorgen.

Voor directeuren en bestuurders een mooie kans eens zo’n zzp’er in te schakelen. En nu is er ook nog een journalist beschikbaar met twintig jaar dagbladervaring. Wat had u nog meer willen hebben?

De redacteur is niet alleen schrijver. Wie in tal van keukens heeft gekeken, weet precies wanneer je welk gerecht moet opdienen. Ofwel: hoe media en publiciteit werken.

Hoogwaardig communicatieadvies – in de volle breedte - is echter een ander verhaal. Hiervoor zijn specialisten nodig. Deze kennis en kunde heb ik in huis gehaald.

Jan Arendz Tekst & Advies sluit namelijk partnerschappen met specialisten. Voor communicatiestrategieën levert Jan Coehoorn van het gerenommeerde Ogilvy uit Amsterdam de ondersteuning.

De grafische vormgeving voor een website, een folder of een jubileumboek doe ik uiteraard evenmin zelf. Hiervoor is het ervaren Fokkema Grafisch Ontwerp uit Beetsterzwaag beschikbaar.

Een site laten bouwen? Fabelhaft uit Leeuwarden tekende voor deze. Naamgeefster en eenpitter Grytsje Klijnstra behoort inmiddels ook tot het onmisbare netwerk van Jan Arendz Tekst & Advies.

Voor kwaliteitsfoto’s staat dit bedrijf rechtstreeks in verbinding met Catrinus van der Veen. Een van de beste fotografen van het land is tevens werkzaam voor ANP en Leeuwarder Courant.

Ten slotte werk ik natuurlijk samen met mijn oud-werkgever Leeuwarder Courant/NDC Mediagroep.

Samen zijn we partners in crime. Partners in crisis.